LEEDS BLANCO

「LEEDS 利茲工業金屬」系列


「LEEDS 利茲工業金屬」同系列相關產品

 • LEEDS BLANCO NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS GRIS NATURAL

 • LEEDS CORBE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

 • LEEDS BLANCO NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS GRIS NATURAL

 • LEEDS CORBE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

 • LEEDS GRIS NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

名稱

LEEDS BLANCO

規格

75X150

白色 / 霧面

產品序號

KB751501