LEEDS GRIS NATURAL

「LEEDS 利茲工業金屬」系列


「LEEDS 利茲工業金屬」同系列相關產品

 • LEEDS BLANCO NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS CORBE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

 • LEEDS BLANCO NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS GRIS NATURAL

 • LEEDS CORBE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

 • LEEDS BLANCO

 • LEEDS GRIS NATURAL

 • LEEDS BEIGE NATURAL

 • LEEDS OXIDO NATURAL

名稱

LEEDS GRIS NATURAL

規格

37x75

灰色 / 霧面

產品序號

KB377503